ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รวมลิงค์ต่างๆ
ผลิตภัณฑ์อบต.โนนสมบูรณ์
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านสังคม
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย
ข้อมูลด้านประชากร
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนที่แม่บท อบต.โนนสมบูรณ์
ข้อมูลสนามกีฬา ลานกีฬา ลานกิจกรรมนันทนาการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างการบริหารงาน
ส่วนราชการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อบต.ในเครือข่าย
เว็บไซต์บริการ
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
ระบบข้อมูลกลางของอปท.(Info)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท.(e-pan)
ระบบบันทึกบัญชีของอปท.(e-laas)
ระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอปท.(e-PlanNACC)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท.
หมู่บ้านในเขต อบต.
หมู่ที่ 2 บ้านโคกน้อย
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสำราญ
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระทุ่ม
หมู่ที่ 5 บ้านวังคล้า
หมู่ที่ 6 บ้านลำเพียกพัฒนา
หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์สามัคคี
หมู่ที่ 8 บ้านหลักขาว
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหินพัฒนา
หมู่ที่ 10 บ้านบ่อลิง
หมู่ที่ 11 บ้านซับพงโพด
หมู่ที่ 12 บ้านเจริญทรัพย์
หมู่ที่ 13 บ้านด่านละกอ
หมู่ที่ 14 บ้านโป่งคอก
หมู่ที่ 1 บ้านโนนสมบูรณ์
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
รวมลิงค์ต่างๆ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ผลิตภัณฑ์อบต.โนนสมบูรณ์
ร้องเรียนการทุจริต
เมนูทางขวา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
งานด้านสงเคราะห์
รายรับ-รายจ่าย
ประกาศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ระบบจัดการความรู้ KM
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในระบบแท่ง
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
คู่มืองานบริการประชาชน
แผนที่ตั้งที่ทำการ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานการกำหนดสมัยประชุมสภา
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภา อบต.
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
รานงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจรติรอบ 6เดือนและรอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระเบียบกฎหมาย
หลักเกณฑ์การบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร
มาตการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ต้นตะเคียนยักษ์หรือเจ้าแม่ตะเคียนทอง
พระพุทธรูปแกะสลักวัดเขาซับพงโพด
ถ้ำคอมมิวนิสต์
แก่งหินวังเสถียร
น้ำตกสามหนอง
วัดถ้ำบรเพ็ด
ผาหินตั้ง
tesdsdf
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
เว็บไซต์บริการ

นายกฤษฎิ์ นูรักษา
นายก อบต.โนนสมบูรณ์ โทร. 091-6652516 
สาส์นจากประธานสภา

นายบัวลอย ใจไธสง
ประธานสภา อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.081-0621698
สาส์นจากปลัด

นายสมัย เพ็งลาภ
ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.065-2421665
ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 56 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 5 ตุลาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.238.98.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,527,497

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4496-1107,081-7603573   Fax : 0-4496-1108
Email : abt_nonsomboon@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download