ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รวมลิงค์ต่างๆ
ผลิตภัณฑ์อบต.โนนสมบูรณ์
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ระบบจัดการความรู้ KM 
ระบบจัดการความรู้ KM
ระบบจัดการความรู้ KM  
     เจ้าพนักงานพัสดุ(ปฏิบัติการ-อาวุโส)เปิดอ่าน
     เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติการ-อาวุโส)เปิดอ่าน
     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-อาวุโส)เปิดอ่าน
     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)เปิดอ่าน
     เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)เปิดอ่าน
     นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)เปิดอ่าน
     นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     นักบริหารงานคลัง(ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่งเปิดอ่าน
     สมรรถนะประจำสายงานเปิดอ่าน
     สมรรถนะผู้บริหารเปิดอ่าน
     สมรรถนะหลักเปิดอ่าน
     พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     คู่มือ ธงไตรรงค์เปิดอ่าน
     เทคนิคการเขียนหนังสือราชการเปิดอ่าน
     การใช้คำว่า ราชการแทน รักษาราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง ในหนังสือราชการเปิดอ่าน
     คู่มือขึ้นตอนการปฏบัติในการประเมินควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 และการรายงานเปิดอ่าน
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในระบบแท่ง 99 สายงาน ของท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ข้อสังเกตและข้อตรวจสอบที่น่าสนใจของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเปิดอ่าน
     คู่มิืการปฏิบัติการ ข้อบกพร้องที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
เว็บไซต์บริการ

นายกฤษฎิ์ นูรักษา
นายก อบต.โนนสมบูรณ์ โทร. 091-6652516 
สาส์นจากประธานสภา

นายบัวลอย ใจไธสง
ประธานสภา อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.081-0621698
สาส์นจากปลัด

นายสมัย เพ็งลาภ
ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.065-2421665
ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 56 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 5 ตุลาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.98.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,527,580

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4496-1107,081-7603573   Fax : 0-4496-1108
Email : abt_nonsomboon@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download