ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รวมลิงค์ต่างๆ
ผลิตภัณฑ์อบต.โนนสมบูรณ์
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนสิงหาคม 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565) ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนมิถุนายน 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนเมษายน 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565) ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนมีนาคม 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนมกราคม 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564) ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนธันวาคม 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา . โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนตุลาคม 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564(ไตรมาสที่4 )ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือนกันยายน 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือนสิงหาคม 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือนมิถุนายน 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือนเมษายน 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือนมีนาคม 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือนมกราคม 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือนตุลาคม 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ประจำเดือนกันยายน 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ประจำเดือนสิงหาคม 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563 (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ประจำเดือนมิถุนายน 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ประจำเดือนเมษายน 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563 (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ประจำเดือนมีนาคม 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ประจำเดือนมกราคม 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ประจำเดือนธันวาคม 2562)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ประจำเดือนตุลาคม 2562)เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)เปิดอ่าน
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ประจำเดือนกันยายน 2562)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ประจำเดือนสิงหาคม 2562)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2562)เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ประจำเดือนมิถุนายน 2562)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2562)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ประจำเดือนเมษายน 2562)เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ประจำเดือนมีนาคม 2562)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ประจำเดือนมกราคม 2562)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ประจำเดือนธันวาคม 2561)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ประจำเดือนตุลาคม 2561)เปิดอ่าน
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ประจำเดือนกันยายน 2561)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 - มิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ประจำเดือนมิถุนายน 2561)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2561)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ประจำเดือนเมษายน 2561)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 - มีนาคม 2561 (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ประจำเดือนมีนาคม 2561)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ประจำเดือนมกราคม 2561)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ประจำเดือนธันวาคม 2560)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ประจำเดือนตุลาคม 2560)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560 (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2560เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ประจำเดือนกันยายน 2560)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ประจำเดือนสิงหาคม 2560)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2560)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 - กรกฎาคม 2560 (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2560เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ประจำเดือนมิถุนายน 2560)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2560)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ประจำเดือนเมษายน 2560)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 - มีนาคม 2560 (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2560เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ประจำเดือนมีนาคม 2560)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ประจำเดือนมกราคม 2560)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2560เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ประจำเดือนธันวาคม 2559)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ประจำเดือนตุลาคม 2559)เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2559เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ประจำเดือนกันยายน 2559)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ประจำเดือนสิงหาคม 2559)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2559)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2559เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ประจำเดือนมิถุนายน 2559)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2559)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ประจำเดือนเมษายน 2559)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559 (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2559เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ประจำเดือนมีนาคม 2559)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ประจำเดือนมกราคม 2559)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2559เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ประจำเดือนธันวาคม 2558)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ประจำเดือนตุลาคม 2558)เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 - กันยายน 2558 (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ประจำเดือนกันยายน 2558)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ประจำเดือนสิงหาคม 2558)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2558)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558 - มิถุนายน 2558 (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ประจำเดือนมิถุนายน 2558)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2558)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ประจำเดือนเมษายน 2558)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558 (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ประจำเดือนมีนาคม 2558)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ประจำเดือนมกราคม 2558)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557 (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ประจำเดือนธันวาคม 2557)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ประจำเดือนตุลาคม 2557)เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557 (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2557เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 (ประจำเดือนกันยายน 2557)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 (ประจำเดือนสิงหาคม 2557)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2557)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) งวดที่ 2 เดือนเมษายน 2557 - มิถุนายน 2557)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 - มิถุนายน 2557)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 (ประจำเดือนมิถุนายน 2557)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2557 (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2557เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2557)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.6) งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 - มีนาคม 2557)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2556)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 (ประจำเดือนเมษายน 2557)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2557 (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 (ประจำเดือน มีนาคม 2557)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 (ประจำเดือน มกราคม 2557)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556 (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2557เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 (ประจำเดือน ธันวาคม 2556)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556)เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 (ประจำเดือน ตุลาคม 2556)เปิดอ่าน
เว็บไซต์บริการ

นายกฤษฎิ์ นูรักษา
นายก อบต.โนนสมบูรณ์ โทร. 091-6652516 
สาส์นจากประธานสภา

นายบัวลอย ใจไธสง
ประธานสภา อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.081-0621698
สาส์นจากปลัด

นายสมัย เพ็งลาภ
ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.065-2421665
ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 56 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 5 ตุลาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.238.98.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,527,668

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4496-1107,081-7603573   Fax : 0-4496-1108
Email : abt_nonsomboon@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download