ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รวมลิงค์ต่างๆ
ผลิตภัณฑ์อบต.โนนสมบูรณ์
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย  

 


วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

 
วิสัยทัศน์
          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่และเสนอความมุ่งมั่นและจุดยืนที่จะผลักดันให้เกิดขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ให้เจริญก้าวหน้าพร้อมกันไปในทุกๆ ด้าน ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ดังนี้
 
“ โนนสมบูรณ์น่าอยู่ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี สังคมดี มีความสุข บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล"
 
          
 
ยุทธศาสตร์
          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
          
 
 ค่าเป้าหมาย
          เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีทิศทางในการดำเนินงานที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อบต.โนนสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์ของอำเภอเสิงสาง ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และยุทธศาสตร์แห่งชาติ จึงกำหนดค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ คือ
          1.  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
          2. ส่งเสริมอาชีพของประชาชนให้มีรายได้ที่เพียงพอ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการมีงานทำและมีรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
          3. พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี สังคมมีคุณภาพและความมั่นคงในการดำรงชีวิต
          4. พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการ และการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
          5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

          

          

           

เว็บไซต์บริการ

นายกฤษฎิ์ นูรักษา
นายก อบต.โนนสมบูรณ์ โทร. 091-6652516 
สาส์นจากประธานสภา

นายบัวลอย ใจไธสง
ประธานสภา อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.081-0621698
สาส์นจากปลัด

นายสมัย เพ็งลาภ
ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.065-2421665
ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 56 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 5 ตุลาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.238.98.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,527,569

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4496-1107,081-7603573   Fax : 0-4496-1108
Email : abt_nonsomboon@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download